logotype
 
nunotovat

Åsa Ganell
Textil formgivning, nunotovning, unikt mode, kyrkotextil
Titta på facebook-sidan "ganell - textil, färg, form"
om du vill informera dig om verksamheten -
eller kontakta mig så berättar jag gärna.
e-post asa@ganell.se eller telefon 070-638 12 35Check facebook-page "ganell - textil, färg, form" for information -
or get in touch and I will be happy to tell you.
email asa@ganell.se or phone +46(0)70 638 12 35

widegrenart.se